De jaarrekening en het jaarverslag

Dit is een groot onderdeel waar accountants en veel bedrijven mee mee te maken hebben. Veel bedrijven hebben een publicatieplicht. Zij zijn wettelijk verplicht een jaarrekening op te stellen en deze te publiceren. Dit moet omdat derden dan meer te weten kunnen komen over onder meer de liquiditeit van het bedrijf.

Om te bepalen of bedrijven hun jaarrekening zullen moeten publiceren zijn er drie criteria bedacht. Deze criteria bepaald de omvang van bedrijven.

Omvang    
Criteria Klein Middelgroot Groot
Balanstotaal ≤ € 4,4 mln. ≤ € 17,5 mln. > € 17,5 mln.
Netto-omzet ≤ € 8,8 mln. ≤ € 35 mln. > € 35 mln.
Aantal werknemers < 50 FTE < 250 FTE > 250 FTE


Toelichting
Het balanstotaal is de totaaltelling van de debet en creditzijde van de balans.
Netto-omzet is de behaalde omzet met gewoonlijke bedrijfsactiviteiten
FTE is het aantal werknemers in totaal fulltime werken. Twee 50% parttime-medewerkers wordt dus gezien als 1,0 FTE.

Grote bedrijven zullen alles volledig moeten publiceren. Bedrijven die vallen onder Middelgroot moeten een balans met toelichting deponeren bij de KvK, samen met een eenvoudige winst-en-verliesrekening, een jaarverslag + accountantsverklaring met alle overige gegevens. Kleine bedrijven hoeven alleen een beknopte balans met een toelichting inleveren bij de KvK.

Het jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen. Deze komen hieronder aan bod.

Directieverslag:
Het eerste onderdeel binnen het jaarverslag. Hierin wordt er door de leiding van het bedrijf verantwoording afgelegd over hoe het er nu voor staat en wat er in de toekomst zal gaan gebeuren.

Jaarrekening:
Het tweede en belangrijkste gedeelte van het jaarverslag. Hier komen de cijfers van het bedrijf tevoorschijn. Hier kan men een balans en een winst-en-verliesrekening vinden met allemaal toelichingen daarop. Hierop worden de behaalde resultaten beoordeeld door derden. Ook kunnen de resultaten van waarde zijn binnen het bedrijf zelf.

Overige gegevens:

Hier kunnen aandeelhouders en andere belanghebbenden zien hoe de winstverdeling is. Ook staat hier de accountantsverklaring die de accountant geeft voor het jaarverslag.

Extra informatie:

Hierin is een kasstroomoverzicht en een meerjarenoverzicht te vinden samen met, als dat nodig is, de overige informatie.


Middelgrote en grote rechtspersonen zullen hun jaarverslag moeten laten controleren door een accountant. Deze geeft na de controle een accountantsverklaring. Er zijn vijf varianten:


Goedgekeurde verklaring

Het jaarverslag is volledig en correct, geeft een helder beeld van het bedrijf.

Goedgekeurde verklaring met toelichtende paragraaf.
Correct, maar in de toelichting wordt aangegeven dat er gegevens bijzitten die nog niet helemaal bekend zijn.

Verklaring met beperking.
In principe is dit ook een goedgekeurde jaarrekening. Alleen wordt hiermee aangegeven dat de accountant niet alles heeft kunnen controleren.

Verklaring van oordeelonthouding

Dit is als de controle niet goed kan worden uitgevoerd en het niet mogelijk is om een oordeel te geven

Afkeurende verklaring

De accountant is van mening dat jaarrekening niet eerlijk is. De gegevens zijn niet correct weergegeven.

Advertenties
  • Online accountantsMKB
"
v.a.
€23,95
"
v.a.
€15,00
0"
v.a.
€15,00